реклама e-guide.bg реклама в maxima.bg реклама в priatel.com рекламен каталог
Уважаеми дами и господа, занимаващи се с бизнес в България, Имаме удоволствието да ви представим нашия нов рекламно-справочен продукт - Е-гид България
Какво представлява e-guide.bg?
 • съчетава в себе си традиционния справочник-указател (като телефонен указател, Жълти страници и пр.) с новите големи възможности на мултимедията - изображения, звук, анимация ;
 • ви дава възможност да осъществявате търсене чрез един или няколко от следните филтри :
  • адрес
  • град
  • e-mail
  • име на фирмата
  • ключови думи
  • предмет на дейност
  • телефон, факс
 • в можете да се включите безплатно ;
 • предлага нови възможности за реклама на съвсем достъпни цени - вие можете да публикувате каталог с продуктите, които произвеждате или предлагате ;
 • ще се разпространява безплатно на CD в България ;
 • CD с ще бъдат разпратени до Търговските камари в над 100 държави по света ;
 • ви дава възможност за ефективен маркетинг. Първото издание предвижда включването на над 20 000 реално действащи фирми от всички сфери на икономиката.
Рекламна тарифа:
Услуга Мярка Цена
Изработване на първа WEB страница Страница $20
Изработване за всяка следваща WEB страница Страница $15
Изработване на лого (фирмен знак) Брой $20-100
Изработване на рекламен банер Брой $20
Публикуване на WEB страници (обем до 333Mb) в Интернет Месец $10
Реклама в Интернет – връзки към клиентски страници Посетител $0.20
Субмитване във всички машини за търсене - Alta Vista; Infoseek..   $5
Показване на рекламен банер в сайтове със силен трафик    
а) За 1000 показвания на банера Брой $1
б) За кликване върху банер Брой $0.20
Насочено пускане на писма по спецификация на клиента Брой $0.01
Реклама в програмни продукти (рекламен клип включен в Инсталационен CD) 1000 CD ТИРАЖ $1000
Изработване на рекламен клип за CD Бр. По договаряне
Реклама чрез SMS съобщения до абонатите на Мобилтел Съобщения $0.02
Публикуване на Реклама
в рекламен справочник на CD
Услуга Мярка Цена
Реклама върху обложката на CD Кв. см $25.00
Реклама върху основния екран 1/32 екран $90.00
Реклама върху основната рамка на екрана 1/64 екран $80.00
Реклама в раздел на справочника 1/8 екран $1.00
Връзка към WEB страница  Бр. $60.00
Реклама в раздел на справочника 1 екран $5.00
Реклама в раздел на справочника от 2 до 5 екрана    1 екран  $3.50
Реклама в раздел на справочника от 5 до 10 екрана за всеки екран след 5-я 1 екран $2.50
Реклама в раздел на справочника над 10 екрана за всеки екран след 10-я 1 екран $1.50
Реклама в раздел на справочника само с адрес, телефон, факс, е-поща 2 ключ. думи Дума Безплатно
Реклама в раздел на справочника само с адрес, телефон, факс, е-поща и над две ключови думи  За всяка дума допъл. $0.10
Безплатни CD за рекламодатели с над  $300 участие  Бр. 10
Безплатни CD за рекламодатели с от  $300 до $200 участие  Бр. 7
Безплатни CD за рекламодатели с от  $200 до $100 участие 
 
Бр. 5
Безплатни CD за рекламодатели с от  $100 до $50 участие Бр. 3
Безплатни CD за всеки участник в справочника Бр. 1
 
реклама e-guide.bg реклама в maxima.bg реклама в priatel.com рекламен каталог