Магическият меч
Марион Зимър Брадли

Магическият меч

Дарковър е мистериозен свят, чудна планета, от дълги години любима на читателите на научна фантастика. Този приказен свят на странен интелект, мъждиво огрян от обвито в мъгли червено слънце, обладава сили, непознати за земяните.

Вече населен с хора и с полухуманоиди, Дарковър все още е недостъпен за търгов-ците на Земната империя. Пла-нетата си остава дива, неиз-следвана пустош, а повечето жители странят от чужденците и пазят тайните си.
Но Андрю Кар чува в този свят зов, на който не може да устои. Дарковър го привлича мъчително... Когато катастрофиралият му самолет пада в планините, дивата природа едва не го погубва. Тогава се намесва магията, присъща само на тази планета. И съдбата на Андрю поема по път, предопределен от призрачни видения и чудотворци, чието съществуване земната наука не признава.

 

Съдържание:

Превод Владимир Зарков, 1999
"Лира Принт" ,1999