Инфопаяк
Стив Пери

Инфопаяк

Венчър Силк е Инфопаяк - наемен лъжец, който захранва мрежата със сензационни новини. Когато космически кораб се разбие или чуждопланетен вирус се измъкне от карантината, Силк манипулира информацията за публична консумация. Той се чувства чудесно в кожата си, докато някой не убива гаджето му.
Паяка се озовава в мрежата на свръхтехнологични преследвачи, чуждопланетни агенти и хладнокръвни убийци, без дори да знае защо.
Ключът към истината е привлекателна тайна агентка, която обръща живота и чувствата му наопаки.

 

Съдържание:
глава: | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13, 14 |
| 15, 16 | 17, 18 | 19, 20 | 21, 22 | 23, 24 | 25, 26 | 27, 28 |
| 29, 30 | 31, 32 | 33, 34 | 35, 36 | 37, 38 | 39, 40 |


Превод Владимир Зарков, 1998
"Лира Принт" ,1998