Айсхендж
Блестяща мистерия на космическата археология
Ким Стенли Робинсън

Айсхендж

2248 година. Планетата Марс е колонизирана и превърната в доходоносен придатък на земната политико-икономическа система. Назрява бунт. Шепа привърженици на нелегална организация успява да избяга от червената планета в търсене на нов дом.
Десетилетия по-късно сред пустинните кратери на Плутон е открита гигантска конструкция от подредени в кръг ледени блокове.
Паметник на непозната цивилизация или измамнодревно послание от един отдавна изчезнал екипаж?...

 

Съдържание:

I, Ема Вайл 2248 година от н.е.
част: | 1 | 2 | 3 |

II, Хялмар Недерланд 2547 година от н.е.
част: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

III, Едмонд Доя 2610 година от н.е.
част: | 1 | 2 | 3 | 4 |

 

Превод Владимир Зарков, 1997
"Лира Принт" ,1997