Гадателката
Хроника на човешкия вид
Майк Резник

Гадателката

Те скитат из необятната, все още непокорена галактика и легендите ги превръщат в гиганти. Герои и разбойници, звездни пътешественици и ловци на глави - Гробаря Смит, Вечното Хлапе, Ледения, Янки Ножицата...
Но най-опасно и издирвано от цели звездни империи е едно изплашено момиченце, надарено със свръхестествена сила да предвижда, владее и унищожава. Името й е Пенелопа Бейли. От нейната воля зависи бъдещето на Вселената

 

Съдържание:

Първа част КНИГА НА МИШКАТА
[ 1 ] [ 2,3 ] [ 4,5 ] [ 6,7 ]
Втора част КНИГА НА ЛЕДЕНИЯ
[ 8-10 ] [ 11,12 ] [ 13,14 ] [ 15-17 ]
Трета част КНИГА НА ГЛАВОРЕЗА ЯНКИ
[ 18,19 ] [ 20,21 ] [ 22-24 ]
Четвърта част КНИГА НА ЛЪЖЕКОСТЕНУРКАТА
[ 25-27 ] [ 28,29 ]
Пета част КНИГА НА ГАДАТЕЛКАТА
[ 30-34 ]

"Лира Принт" ,1996
Превод Сийка Нотева, 1996