Лира Принт
Майк Резник
Чистилището
  Начало

Предговор


Жителите на Зимбабве, бели и черни, понякога разказват една притча край лагерния огън в края на деня.

Имало едно време скорпион, който искал да премине през река. Видял крокодил да се носи по течението на няколко крачки от брега и помолил да го пренесе през реката на гърба си.
­ А, не ­ твърдо отсякъл крокодилът. ­ Знам те аз. Стигнем ли средата на реката, ти ще ме ужилиш и ще умра.
­ И защо да го правя? ­ изсмял се скорпионът. ­ Ако те ужиля и умреш, аз ще се удавя.
Крокодилът размислил малко върху отговора и се съгласил да го пренесе на другия бряг. Когато стигнали по средата на реката, скорпионът го ужилил.
Смъртоносно отровен, едва поемайки дъх, крокодилът изхриптял:
­ Защо го направи?
Скорпионът помислил и миг преди да се удави, отговорил:
­ Защото сме в Африка.

Упражних правото си на автор и ви разказах анекдота, само защото е забавен. Очевидно няма нищо общо с този роман, който е за митичния свят на Каримон, а не за истинския народ на Зимбабве.

Майк Резник